Viwa Watersafe enkel

med autotest og alarmsignal. (Blåmerket elboks)

 

 

Leveres med magnetventil og følekabel

 

1/2“ Nrf. nr. 9815535

3/4“ Nrf. nr. 9815536

1“ Nrf. nr. 9815537

 

Viwa Watersafe dobbel

med autotest og alarmsignal. (Blåmerket elboks)

 

 

Leveres med følekabel og magnetventiler for varmt og kaldt vann

 

1/2“ Nrf. nr. 9815538

3/4“ Nrf. nr. 9815539

1“ Nrf. nr. 9815541

Viwa Watersafe trådløs med autotest og alarmsignal.

Leveres med magnetventil og følesensor. Kan leveres med opptil 99 sensorer. Sensorene kan leveres med batteri.

 

1/2” Nrf. nr. 9815498

3/4” Nrf. nr. 9815526

1” Nrf. nr. 9815525

1/2” dobbel. Nrf.nr. 9815533

3/4” dobbel Nrf.nr. 9815524

Viwa Watersafe Villapakke

med autotest og alarmsignal

 

 

Inneholder 3/4” magnetventil

1 mottaker med sensorkabel

1 sensor med stikkontakt (kjøkken)

1 sensor med batteri (toalettrom)

1 dørbryter med batteri

 

Kan bygges på med sensorer etter ønske.

 

Leveres i alle dimensjoner. (1/2” +)

Mulighet for oppkobling til alarmsentraler, PC og GSM

 

Enkel installasjon og programmering.

Nrf.nr. 9815534

Installasjoner som skal sikres ihht. TEK-10 godkjenning:

 

§13-20. Våtrom og rom med vanninnstallasjoner.

 

a) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

 

b) Følgende skal minst være oppfylt:

a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

 

c) I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.

 

d) Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres.

 

e) Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntregning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstegning av vannet.

 

Tilbehør

Sensor med stikk:

Nrf. nr. 9815499

 

Sensor med batteri:

Nrf.nr. 9815531

 

Dørbryter:

Nrf.nr. 9815532

Installasjoner som skal sikres ihht. FG-godkjenning:

 

Installasjoner i rom uten avløp som skal sikres med automatisk vannstoppeventil:

 

 • Kjøkkenbenk med tilhørende rørtilkoblinger.
 • Oppvaskmaskin med tilhørende rørkoblinger.
 • Vaskemaskin med tilhørende tilkoblinger.
 • Vannfiltre med tilhørende koblinger.
 • Kjøleskap med vanntilkobling og tilhørende vannledninger.
 • Drikkeautomater med tilhørende tilkoblinger.
 • Vannvarmere (beredere) med tilkoblingsrør.
 • Rom uten sluk der fordelerskap for rør-i-rør-system har avløp ut i rommet.
 • Rom uten sluk med sanitærutstyr uten overløp.
 • Skjulte og åpne vannledninger som ikke er sikret med varerør eller plassert i rom med vanntett gulv.
 • Innebygde toalettsisterner.

 

Lekkasje fra rør-i-rør-system ledes til fordelerskap. I fordelerskap der lekkasjevannet ledes ut av vegg men ikke fører til sluk, må det utstyres med lekkasjestopper som stenger av vannet. Dersom det oppstår kondens i skapene settes føleren på utsiden der avløpet renner ut på gulvet.

 

Viggo Wahl Pedersen AS

 

Postadresse:

Nordre Vestsidavei 716, 3677 Notodden

 

Besøk-/leveringsadresse:

Merdeveien 8 (Noprobygget) 3676 Notodden

 

Telefon: 90 56 94 17

Telefax: 35 02 24 51

E-post: viwa@viggowahl.no

 

Organisasjonsnummer:

Foretaksregisteret NO 996 999 068 MVA