Montasje beskrivelse for VIWA Watersafe, trådløs modell

 

1. Montere elektronikkboks med dobbeltsidig tape.

Riv av dekktape, plasser på ønsket sted trykk kraftig helt øverst og nederst på boksen.

 

2.Montasje med skruer

Ta av lokket ved å klemme sideveggene inn fra begge sider.

 

Programmering av VIWA Watersafe, trådløs modell

 

Ta av lokket på mottaker og sensor. Mottager lyser grønt hele tiden.

Trykk på sort knapp og hold knappen til to grønne har lyst. Ikke slipp før blink 2 er ferdig. SENSORKORT

Da vil mottageren gi korte blink hele tiden.

Ta deretter sensor og trykk på samme knappen, og hold til den har lyst sterkt 1 gang.

Ikke slipp før den er ferdig med å lyse.

Da vil både mottager og sensor blinke i noen sekunder, og da mottager lyser grønt hele tiden, er forbindelsen OK.

Sjekk dette med å trykke kort på hvit knapp - ikke hold denne inne.

 

NB! Er det problemer med programmering, trekk ut støpsel og vent noen sekunder. Start programmering på nytt.

 

Etter programmering, sett på lokket og trykk på lokket for sjekk.

 

Dørbryter programmering:

Hvit knapp for av/på funksjon.

Det er montert en liten svart firkantet knapp foran den hvite.

Dette er programmeringsknappen for dørbryter.

 

Programeringsvideo:

 

Generell montasje av magnetventiler.

 

Monteres med spolen ut til siden eller opp. SPOLEN MÅ IKKE HENGE NEDOVER!

 

Filter bør/skal monteres. Sensorkabel må festes godt til gulv.

 

Tilkobling til alarmanlegg.

 

Watersafe med releutganger har som standard en alarmutgang. På rekkeklemmen J3 er det inngang 5 og 6 som er den potensialfrie alarmutgangen.

 

Se skisser:

 

 

 

Programmering av ekstra sensorer

 

1. Mottaker, hold programmeringsknapp inne til grønt lys har lyst 2 ganger (og slukket) (Grønt lys blinker hurtig).

 

2. Sensor, hold programmeringsknapp inne til grønt lys har lyst en gang og slukket. (Sensor blinker grønt med ca 3 sek. mellom hver gang).

 

3. Det kan programmeres inntil 99 sensorer til en mottaker.

 

Se på etiketten på pakka hvordan det er programmert

 

 

Viggo Wahl Pedersen AS

 

Postadresse:

Nordre Vestsidavei 716, 3677 Notodden

 

Besøk-/leveringsadresse:

Merdeveien 8 (Noprobygget) 3676 Notodden

 

Telefon: 90 56 94 17

Telefax: 35 02 24 51

E-post: viwa@viggowahl.no

 

Organisasjonsnummer:

Foretaksregisteret NO 996 999 068 MVA