Monterings-/bruksanvisning Viwa Watersafe

 

1/2” og 3/4” ventiler er levert med utskiftbar sil på innløp (fra nov. 2014).

Det skal monteres filter foran alle typer magnetventiler.

Elektroboksen må monteres i sprutsikkert område!

 

Magnetventiler kan monteres i alle retninger, men spolen må ikke henge nedover.

Magnetventilen monteres på det røret du ønsker avstengt. Detektorledningen legges i de områdene lekkasje kan oppstå med den avisolerte delen ned.

Ledningen skal festes med klammer eller tape slik at den ligger fast ved gulv med avisoleringen ned mot gulvet.

 • El.boksen plugges i støpselet.
 • Sjekk at ventilen lukker og åpner ved å ta litt fukt på detektorkabelen.
 • Det vil lyse et grønt lys på boksen (DRIFT)
 • Ved lekkasje vil det skifte til rødt lys (ALARM)
 • Magnetventilen vil automatisk stenge ved ALARM
 • Lokaliser lekkasjen, vurdèr denne nøye,
  før RESET knappen trykkes inn og setter vannet på igjen.
  Boksen må ikke åpnes og kablen må ikke splittes.
  Ved forlengelse av kabel: Bruk skjøtehylser eller tilsvarende.

 

Feilsøking:

 

Ventilen stenger:

 • Sjekk at detektorkabelen er tørr.
 • Sjekk at trådene i avisolert område på kabel ikke er i kontakt.
 • Sjekk at detektorkabel ikke er i kontakt med metall på avisolert område.

 

Ventilen stenger ikke, eller gir lite vann:

 • Sjekk membran i magnetventil evt. rens denne for partikler.
 • Alle nødvendige godkjenninger. Dimensjoner: 1/2” - 2”

 

Test: Systemet skal funksjonstestes minst hvert halvår.

Etter nyanlegg blir satt i drift, skal Viwa Watersafe testes slik at alt fungerer perfekt. Gjelder alle typer. Dette på grunn av mye smuss i nye rørsystemer.

 

Feilsøkingsvideo

 

 

Tillegg for Viwa Watersafe med Autotest (blåmerket el.boks):

 

 • El.boksen lyser grønt: Drift.
 • El.boksen lyser rødt: Alarm - Vannet stengt.
 • Ved alarm: Kontroller for lekkasje eller vannsøl på sensorkabel. Tørk denne godt, og trykk på lokket på el.boks, da denne virker som resetknapp. Ved lekkasje, kontakt rørlegger.
 • Pass på at sensorkabel ligger godt ned mot underlaget og festes godt, med avisolert område ned.
 • Test: Ta litt fukt på avisolert område på sensorkabel og se at ventilen stenger, trykk deretter lokket for reset.
  Dette skal gjøres min. hver 6. mnd.
 • Autotest: Elektronikk og magnetventil vil ha en av/på funksjon hver 24. time.

 

 

 

Monterings-/bruksanvisning Viwa Watersafe Trådløs med alarmsignal

 

Leveres med automatisk test en gang pr. døgn.

Automatisk test etter 12 timer, deretter hver 24. time. Programmeringstid justeres ved tilkobling av strøm.

1/2” og 3/4” ventiler er levert med utskiftbar sil på innløp (fra nov. 2014).

 

Det skal monteres filter foran alle typer magnetventiler. Sjekk vannkvalitet.

Systemet består av:

A. Mottaker tilkoplet magnetventil, monteres hvor vannet ønskes stoppet.

B. Sensor med stikkontakt eller batteri. (kan tilkople 99 stk. sensorer til mottaker).

C. Dørbryter

Både mottaker og sender har følekabel som aktiverer elektronikk ved vannlekkasje.

 

Funksjon: Når vannlekkasje oppstår vil følekabel kortslutte av vannet over avisolerte punkter på følekabelen og sende radiosignal til mottaker som aktiverer magnet ventil. Dermed er vannet avstengt. Trykk på lokket over elektronikken virker som av/på bryter, (kun et kort trykk).

 

Test: Systemet skal testes hvert halvår.

 

Batteri: Skal byttes en gang i året eller ved behov. /testes)

Prosedyre: Mottaker: Trykk på lokket og sjekk at magnetventil stenger vannet. Trykk engang til og sjekk at magnetventil åpner vannet. Gjenta operasjonen for Sendere og dørbryter.

Test også ved å kortslutte følekabel, f.eks. med våt klut mot avisolert område på følekabel.

 

Resette etter lekkasje eller test: Må alltid resette anlegget på den enheten som har gitt utslag.

 

Lys funksjon: Mottaker lyser alltid grønt.

Sender med stikkontakt blinker grønt hvert tredje sekund. Sender med batteri lyser grønt et sekund når nytt batteri blir montert, er ellers uten lys. Dørbryter med batteri lyser grønt et sekund når nytt batteri blir montert, er ellers uten lys. Når enheter aktiveres ved å trykke på lokket lyser enheter med nettkontakt rødt hele tiden, enheter med batteri lyser rødt med kort blink hvert tredje sekund.(stømsparing). Når lekkasje oppstår viser mottaker hvilken sensor som har løst ut, dersom sensor på mottaker utløses, lyser den rødt hele tiden, når sensor på sender nr. 2 utløses, blinker rødt lys på mottaker to ganger, så et lite opphold før to nye røde blink osv. 3 ganger for sensor nr. 3 osv.

Dersom rødt lys på sender med batteri blinker rødt uten å aktivere mottaker/magnetventil er det en informasjon om at batteriet begynner å bli svakt og må byttes.

 

 • Mottaker lyser grønt: Normal drift.
 • Mottaker blinker rødt: Vannet stengt.
 • Sjekk den sensoren som har slått ut: Blinker rødt.
 • Sjekk denne for lekkasje, og trykk deretter en gang på lokket og ventilen åpner for vannet.
 • Ved blinkende rødt lys og lydalarm på mottaker hvert 5. minutt, samt blinkende lys på batterisensor, bør det snarest byttes batteri på sensor: 2 stk. AAA batteri.
 • OBS: Ventilen stenger dersom batteri er svakt over tid.
 • Autotest: Elektronikk og magnetventil vil ha en av/på funksjon hver 24. time.

 

Ventilen skal testes med fukt på sensorkabel min. hver 6. mnd.

 

 

Viggo Wahl Pedersen AS

 

Postadresse:

Nordre Vestsidavei 716, 3677 Notodden

 

Besøk-/leveringsadresse:

Merdeveien 8 (Noprobygget) 3676 Notodden

 

Telefon: 90 56 94 17

Telefax: 35 02 24 51

E-post: viwa@viggowahl.no

 

Organisasjonsnummer:

Foretaksregisteret NO 996 999 068 MVA