Viwa Vannledningstiner / Univeralverktøy er et helårsverktøy beregnet for et allsidig bruk innen rørleggerfaget. Foruten tining er det mye brukt til fylling av pumpeledninger, varmepumpeanlegg, gulvvarme, ventilasjon,sprinkler og til vinterkonservering av innenbords båtmotorer. Dette er ingen damptiner, og er derfor svært skånsom mot alle typer rør.

Kan leveres med større pumpe.

 

Spesifikasjoner:

 

Største høyde: Ca. 115 cm.

Største bredde: Ca. 60 cm.

Vekt:Ca. 30 kg.

Propanforbruk: Temperaturavhengig.

Rustfri tank.

Kan også leveres med slangetrommel.

 

Nrf.nr. Tineapparat: 981 54 91

Nrf. nr. Trommel: 981 54 92

 

Ved bruk til

 

– Tining

– Fylling av sugeledninger

– Ventilasjonsanlegg

– Sprinkleranlegg

– Gulvvarmeanlegg osv.

Eksempel tining:

Koble en slange fra røret som skal tines til T-røret på tanken.

Fyll ca. 30 l. vann på tanken.

Varm opp tanken til ca. 30 - 35 grader C.

Tre tineslangen helt til frosset punkt, og start pumpen.

Det vil nå sirkulere varmtvann, og tiningen er igang. Returvannet renner inn i tanken slik at etterfylling normalt er unødvendig.

OBS! OBS! Etter endt tining: Drener tank, pumpe og tineslange nøye.

Pumpen er hengslet for dette bruk.

 

Tinetid.: 15 mtr. 32 mm. = 15-20 min.

 

Viggo Wahl Pedersen AS

 

Postadresse:

Nordre Vestsidavei 716, 3677 Notodden

 

Besøk-/leveringsadresse:

Merdeveien 8 (Noprobygget) 3676 Notodden

 

Telefon: 90 56 94 17

Telefax: 35 02 24 51

E-post: viwa@viggowahl.no

 

Organisasjonsnummer:

Foretaksregisteret NO 996 999 068 MVA