ViWA POWERMAG brukes til:

 

 • Kalkholdig vann
 • Sentralvarmeanlegg
 • Varmevekslere
 • Kjølevann
 • Sjøvann osv.

 

Bekjemper partikkeldanneser i rør og utstyr.

 

BESKRIVELSE AV POWERMAG.

 

Avleiringer innvendig i rør og installasjoner kan føre til store driftsforstyrrelser i tekniske anlegg, og vil gi økede driftskostnader. Vannkvaliteten vil være redusert. Flekker etter avleiringer fra hardt vann gir et stygt og urent utseende på inventar, blandebatterier etc.

For effektivt å bekjempe disse problemer bør det benyttes POWERMAG. POWERMAG er en enkel og rimelig løsning som raskt sparer inn merkostnadene med et ”gjengrodd” anlegg. I tillegg vil du være sikret en god vannkvalitet.

 

POWERMAG metoden er en magnetisk vannbehandlingsmetode uten tilsetninger av kjemikaler, salter eller andre stoffer, for effektiv fjerning av avleiringer og hinder for at nye avleiringer oppstår. Den er beregnet for montasje direkte på rør, og leveres i 2 halvdeler Hver halvdel plasseres rett ovenfor hverandre.

 

FAKTASETNINGER OMKRING POWERMAG.

 • Arbeider tvert imot de mykvannsfiltrene som finnes på markedet ved å la vannet beholdedet naturlige kalk- og mineralinnhold.
 • Krever ingen kjemiske tilsetninger, men kan gjerne benyttes i kombinasjon med kjemiskvannbehandling, kontunierlig eller bare under stabiliseringsmetoden.
 • Tåler høye temeraturer. Størst effekt opp til 180o C.
 • Enkel å montere.
 • Krever ikke vedlikehold.
 • Fjerner effektivt krystalliserte mineraler, kolloider, rust og andre partikler og forhindrer nye avleiringer.
 • Krever ikke noe energiforbruk.
 • Lang levetid.
 • Unngå montering i nærheten av turbulente områder, eksempelvis ved rørbøyer,tverrsnittsendringer eller i nærheten av ventiler.
 • Anbefalt vannhastighet er fra 0,5 – 6 m/s.
 • Vannets statiske trykk har ingen betydning i forhold til effekten av POWERMAG.
 • Har stor rekkevidde, og har god effekt for rørlengder fra 200 – 1000 meter:  (gjelder kalkholdig vann)
 • Stabiliseringsperiode, fra 2 – 10 uker (gjelder kalkholdig vann). Ved industrianlegg må dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

ADVARSEL:

Må ikke plasseres i nærheten av eller benyttes av personer med pacemaker. Må heller ikke komme i

kontakt med elektronisk utstyr, datamaskiner eller lignende apparater og kredittkort.

 

Y2

12800 Gauss

Dim: 20-60 mm.

Mål: 108x88x72 mm.

Y4

12800 Gauss

Dim: 20-60 mm.

Mål: 90x111x70 mm.

APOLLO

7500 Gauss

Dim: 8-18 mm.

Mål: 55x45x36 mm.

Viggo Wahl Pedersen AS

 

Postadresse:

Nordre Vestsidavei 716, 3677 Notodden

 

Besøk-/leveringsadresse:

Merdeveien 8 (Noprobygget) 3676 Notodden

 

Telefon: 90 56 94 17

Telefax: 35 02 24 51

E-post: viwa@viggowahl.no

 

Organisasjonsnummer:

Foretaksregisteret NO 996 999 068 MVA