med autotest (blåmerket el. boks)

Viva Watersafe med autotest

 

Autotest: Elektronikk og magnetventil vil ha en av/på funksjon hver 24. time.

Viva Vannledningstiner

Viwa Vannledningstiner / Univeralverktøy er et helårsverktøy beregnet for et allsidig bruk innen rørleggerfaget.

Fluid Force

Avleiringer innvendig i rør og installasjoner kan føre til store driftsforstyrrelser i tekniske anlegg, og vil gi økede driftskostnader. Vannkvaliteten vil være redusert. Flekker etter avleiringer fra hardt vann gir et stygt og urent utseende på inventar, blandebatterier etc.

 

For effektivt å bekjempe disse problemer bør det benyttes Fluid Force....

Transformator for opptining av frosne vannrør.

Viggo Wahl Pedersen AS

 

Postadresse:

Nordre Vestsidavei 716, 3677 Notodden

 

Besøk-/leveringsadresse:

Merdeveien 8 (Noprobygget) 3676 Notodden

 

Telefon: 90 56 94 17

Telefax: 35 02 24 51

E-post: viwa@viggowahl.no

 

Organisasjonsnummer:

Foretaksregisteret NO 996 999 068 MVA